Skip to content →

Logistikos samprata

Terminologiškai, logistika, tai praktinės ir mokslinės veiklos sritis, kuri apima įvairių materialinių daiktų judėjimo bei prekinės veiklos organizavimą. Į šį terminą įeina gana nemažai procesų tokių kaip: judėjimo planavimas, kontroliavimas, įgyvendinimas, organizavimas, transportavimas, sandėliavimas, taip pat žaliavų įsigijimas, pristatymas gamybai, produkcijos perdirbimas, gatavos produkcijos pristatymas vartotojui, informacijos perdavimas ir saugojimas. Paprasčiau tariant, logistika užtikrina veiksmingą ir efektyvų veiklos planavimą, organizavimą, vykdymą bei kontrolę, kuomet tiekiamos prekės ir paslaugos vartotojams, atsižvelgiant į jų poreikius, optimalią kainą ir nustatytą laiką.

Iš tiesų, logistikos terminas gana platus ir vienu sakinių jį apibrėžti gana sudėtinga. Paprastai logistika suprantama ir apibrėžiama kaip:

 • gabenimo ir gamybos procesų integracija;
 • krovinių nuo gamybos vietos iki vartotojo judėjimo ir saugojimo sąnaudų planavimo procesas;
 • fizinio produkto paskirstymo valdymo forma;
 • tam tikrų veiklos rūšių visuma: būtino kiekio reikiamoje vietoje reikiamu laiku minimaliausiomis išlaidomis gavimas;
 • ekonomikos infrastruktūra;
 • nauja krovinių judėjimo organizavimo kryptis;
 • gatavos produkcijos nuo gamybos iki vartojimo vietos efektyvus judėjimas;
 • nauja mokslinė kryptis, susijusi su racionaliu materialinių ir informacinių srautų valdymo metodų parinkimu;
 • mokslas apie gamybos ir paskirstymo racionalų organizavimą.

Akivaizdu, jog logistikos terminas apibrėžiamas ir suprantamas gana plačiai, tačiau tai tik parodo šio proceso svarbą šiandieniniam pasauliui. Išnagrinėjus logistikos sampratą, galima pereiti prie tolimesnių įžvalgų. Kadangi logistika plačiai vartojama ir svarbi yra išskiriamos ir pagrindinės jos rūšys, tai: gamybos, tiekimo, rinkotyros-rinkodaros, atliekų perdirbimo, transporto, verslo bei kompiuterinė logistika.

Lyginant su tradicinėmis vadybos mokslo šakomis, logistika yra gana nauja mokslo šaka. Šis mokslas tampa vis populiaresnis ir vis dažniau pasirenkamas. Būtent šio mokslo naujumas pasireiškia tuo, kad siekiama valdyti ne atskirai kiekvieną veiklos sritį, o koordinuotai. Logistikos paplitimą lėmė gamybos apimčių augimas, pasaulio ūkinių ryšių plėtra, visa tai skatino didinti apyvartos išlaidas, tačiau buvo siekiama kuo labiau optimizuoti šios sferos išlaidų mažinimą. Itin suintensyvėjo kai kurių pavienių prekių judėjimas. Imtos spręsti sandėlių, gabenimo maršrutų, tiekimo ir kitos problemos. Norint viską supaprastinti, netgi buvo priimtos tarptautinio prekių judėjimo reguliavimo taisyklės. Logistika plėtojosi ir didėjo, iki šiol vis dar kuriasi naujos logistikos ir transportavimo įmonės, valdančios prekių gabenimą, transportavimą sandėliavimą ir generuojančios didžiules pinigų sumas. Pačią logistikos plėtrą daugiausiai lėmė:

 • sudėtinga rinkos santykių sistema;
 • padidėję reikalavimai kokybinėms paskirstymo proceso charakteristikoms;
 • suaktyvėjęs šiuolaikinės kompiuterinės technikos ir technologijų diegimas į įmonių ūkinę praktiką;
 • įvairaus tipo importo ir eksporto apribojimų šalinimas keliuose;

Šiandien logistikos dėka, sėkmingai gabenami kroviniai, prekės ir kiti materialūs srautai. Visa tai naudinga ne tik gamybinėms, bei logistikos įmonėms, tačiau ir patiems vartotojams. Be to, logistikos ir prekių transportavimo dėka, galima mėgautis produktais iš viso pasaulio ir nesvarbu, kad tie produktai keliavo labai ilgą kelią. Prie viso to, verta paminėti ir tai, jog logistika gana pelninga verslo šaka, leidžianti sėkmingai vykdyti savo veiklą ir uždirbti nemenką pelną. Žinoma, verslas sekasi tuomet, kai viskas yra tinkamai apgalvota ir tinkamai sustyguota, todėl tam reikia ir puikių organizacinių įgūdžių bei strateginio mąstymo. Apibendrinant galima teigti, jog logistika užkariauja vis stipresnę poziciją verslo pasaulyje, daugelis žmonių vis dažniau stengiasi įsidarbinti į įvairias transporto bei logistikos įmones, nes tikima, jog tokiose įmonėse galima puikiai uždirbti. Prie viso to, logistikos įmonės gali didžiuotis didžiuliais darbuotojų skaičiais ir taip pat tuo, jog suteikia daug darbo vietų, darbo ieškantiems žmonėms.